Training Omgaan met echtscheiding op school

Echtscheiding
Eén op de drie huwelijken strandt. Het aantal echtscheidingen is de afgelopen tien jaar gestegen en op dit moment schommelt het aantal rond de 40 procent. Elk jaar is een grote groep minderjarige kinderen betrokken bij officiële echtscheidingen, flitsscheidingen en verbroken samenwoonrelaties. Een echtscheiding is ingrijpend. Veel kinderen gaan voor, tijdens of na een echtscheiding door een erg moeilijke periode, die we in sommige gevallen kunnen vergelijken met een periode van rouw.

Waar heeft een kind ten tijde van echtscheiding precies behoefte aan?

Net als het aantal echtscheidingen, groeit ook het aantal nieuwe gezinnen. Nieuwe gezinnen zijn ontstaan omdat gescheiden ouders gaan samenwonen met een nieuwe partner. Vaak starten deze nieuwe of ‘samengestelde’ gezinnen met de beste bedoelingen, maar blijken ze een complexe samenleefvorm te zijn. Nieuwe gezinnen kunnen veel stress veroorzaken bij kinderen. Daarnaast blijkt een groot deel van alle nieuwe gezinnen het niet te redden. Betrokken kinderen krijgen in die situaties opnieuw te maken met een verbroken of gebroken relatie. De impact hiervan is mogelijk nog groter dan die van een eerste echtscheiding.

Hoe zit het juridisch gezien met de informatieplicht richting ouders en stiefouders?

Alledaagse begeleiding vanuit de school
Kinderen in of na een echtscheidingssituatie kunnen tijdelijk uit balans zijn en hebben een andere zorg- of onderwijsbehoefte. Zij hebben begeleiding nodig: dichtbij, snel en doeltreffend. Zonder in de rol van ‘hulpverlener’ te stappen, kan juist de school als centraal punt en als constante factor in alledaagse situaties een belangrijke positieve bijdrage leveren aan een meer stabiele ontwikkeling van deze groep kinderen.

Wat kan de school betekenen en doen voor kinderen in echtscheiding?

Problemen
Veel scholen willen iets doen voor deze kinderen, maar lopen tegelijkertijd tegen veel problemen aan en worstelen met stressvolle situaties rond echtscheiding, ouders en kinderen. Dat is niet vreemd. Echtscheiding is complex en vraagt om een professionele aanpak. Scholen zijn echter geen echtscheidingsexperts: ze zijn geen jurist, geen mediator en ook geen hulpverlener. Hoe zorg je er als school voor dat je op een professionele manier omgaat met echtscheiding en niet in allerlei ‘valkuilen’ stapt?

Hoe verminder je problemen, klachten, frustraties en stress rond echtscheiding voor zowel ouders als school?

Training
In de training ‘Omgaan met echtscheiding op school’ bieden we concrete handvatten waarmee u zonder al te veel omzwervingen op een positieve en professionele manier omgaat met echtscheiding op school. U leert handelen volgens een planmatige aanpak waarmee u (lastige) echtscheidingssituaties het hoofd kunt bieden.

Wat komt er aan bod?

  • Echtscheiding en de impact ervan op ouders en kinderen
  • De rol van de school voor een kind in echtscheiding
  • Een schoolbreed beleid voor echtscheiding
  • Omgaan met gescheiden ouders
  • Omgaan met de informatieplicht

Doelgroep

  • Professionals op de basisschool: IB-ers, leerkrachten, directie
  • Professionals in hulpverlening: medewerkers CJG, beleidsmedewerkers gemeenten
  • Studenten PABO

Literatuur

  • Van der Pluijm, A. & Grevelt, M. (2013) School en echtscheiding. SWP.
  • Van der Pluijm, A. (2017) Omgaan met echtscheiding op school. Projectbureau Bloom.

Beide uitgaven kunnen in overleg aangekocht worden.

Meer informatie?
Vul hier het contactformulier in of bel met Projectbureau Bloom.

Contactformulier