Welkom

Dit is Projectbureau Bloom. Een veelzijdige partner voor onderwijsontwikkelaars en uitgevers. Bloom kent het onderwijs en de educatieve uitgeverij, heeft een uitgebreid netwerk en is breed inzetbaar. Bloom bedenkt en ontwikkelt educatieve uitgaven, managet uitgeeftrajecten, schrijft, redigeert en traint en adviseert onderwijsprofessionals.

Projectmanagement

Bloom is een projectmanager. Opgegroeid in de educatieve uitgeverij kent Bloom het klappen van de zweep bij uitgeeftrajecten. Projectbureau Bloom is in te zetten voor:

• het leiden en begeleiden van (educatieve) uitgeeftrajecten

• het managen en begeleiden van project- en auteursteams

Portfolio

Contentontwerp en contentontwikkeling

Bloom kent het onderwijs en schrijft. Vanuit de combinatie vakinhoud en schrijven is Bloom een partner bij het bedenken en uitwerken van inhoudelijk onderbouwde educatieve concepten. Daarnaast levert Bloom een breed scala aan schrijfdiensten, variërend van het schrijven van lesactiviteiten of een handleiding bij een methode tot vakinhoudelijke publicaties.

Portfolio

Training en advies

Projectbureau Bloom verzorgt zelfstandig of in opdracht lezingen en trainingen aan professionals binnen het primair onderwijs. Bloom is gecertificeerd trainer voor bijvoorbeeld Estafette Nieuw, Veilig Leren Lezen Kim, Schatkist versie 3. Daarnaast biedt Bloom zelf de training Omgaan met echtscheiding op school aan.

Lees meer

Training Omgaan met echtscheiding op school

PB01-School-en-echtscheidingEchtscheiding bestaat. Scholen krijgen regelmatig te maken met lastige situaties rond echtscheiding: juridische vragen over echtscheiding, ruzie tijdens een 10-minutengesprek, ouders die elkaar uitspelen via de leerkracht. Hoe ga je als school en als leerkracht op een positieve en constructieve manier om met kinderen in een echtscheidingssituatie, complexe echtscheidingssituaties of met de gescheiden ouders van kinderen?

In deze training komt Omgaan met echtscheiding concreet en praktisch op de kaart. Onderwerpen zijn:

 • (juridische) informatie over echtscheiding
 • ontwikkelen van een schoolbreed beleid
 • het beleid vertalen naar de werkvloer: handelen op schoolniveau en in de groep
 • omgaan met ouders

De training biedt veel ruimte voor eigen ervaringen of probleemsituaties.

Doelgroep: directeuren, IB en leerkrachten op primair onderwijs
Locatie: op de eigen school
Interesse? Mail Bloom

Training Schatkist

ZW01-SchatkistSinds schooljaar 2015-2016 is de nieuwe Schatkist editie 3 leverbaar. Gaat u werken met deze vernieuwde Schatkist? Volg dan de implementatietraining of een compleet traject. Alle ins en outs van de methode gekoppeld aan goed onderwijs. Een implementatietraining duurt gemiddeld drie uur en geeft u inzicht in de visie en leerlijnen van de methode. Daarnaast is er veel aandacht voor de lespraktijk.

Doelgroep: leerkrachten groep 1-2, IB, directie
Locatie: op de eigen school
Interesse? Mail Bloom

Training Veilig leren lezen

ZW02-VLLGaat u werken met Veilig leren lezen kim-versie en wilt u alle ins and outs van de methode kennen? Volg dan deze implementatietraining.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veilig leren lezen in vogelvlucht
 • Basisles en Integratieles
 • Didactiek Lezen en Spelling
 • Leerlijnen Begrijpend lezen, woordenschat en creatief functioneel schrijven
 • Differentiatie
 • Software: Digiregie en leerlingsoftware Leerkrachtassistent

Een implementatietraining duurt gemiddeld drie uur en geeft u inzicht in de visie en leerlijnen van de methode. Daarnaast is er veel aandacht voor de lespraktijk.

Doelgroep: leerkrachten groep 3, IB, directie
Locatie: op de eigen school
Interesse? Mail Bloom

Training Estafette Nieuw

ZW03-EstafetteEen goede implementatie van een methode is de basis voor succes. Met deze starttraining haalt u het beste uit Estafette Nieuw en start u het werken met deze methode soepel op. Een training duurt gemiddeld drie uur en geeft u inzicht in de visie en leerlijnen van de methode. Daarnaast is er veel aandacht voor de lespraktijk en gaan we in op de lessen, de toetsen, de leerkrachtassistent en de leerlingsoftware.

Doelgroep: leerkrachten groep 4 tot en met 8, IB, directie
Locatie: op de eigen school
Interesse? Mail Bloom

Uitgeverij Zwijsen

Uitgeverij Zwijsen is al meer dan 160 jaar uitgever in het basisonderwijs. De educatieve uitgaven en lesmethodes van Zwijsen ondersteunen kinderen bij het ontdekken van de wereld. Op de voor- en vroegschool, de basisschool én thuis.

Trainer / Adviseur: gecertificeerd trainer voor diverse methodetrainingen van Zwijsen:
• Schatkist, versie 3 (2016)
• Veilig leren lezen, versie Kim (2015)
• Estafette Nieuw (2013)

Auteur: artikelen voor de Schatkist nieuwsbrief

Downloaden

Adviseur: ondersteuning pilot tijdens de ontwikkeling van de uitgave Schatkist, versie 3.

www.schatkist.nl

Zwijsen.be

zwijsenAdviseur: inhoudelijke analyse Dag Jules

Auteur: Nederlandse handleiding voor Dag Jules

www.dagjules.be

ThiemeMeulenhoff

thiememeulenhoffThiemeMeulenhoff is een grote educatieve uitgever in Nederland. Om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren. Ze streeft er naar om leerlingen te laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt.

 • Projectmanager: Mijn Talent, een online leeromgeving voor groep 5 tot en met 8, gericht op het ontwikkelen van de 21ste eeuw vaardigheden bij kinderen

https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/mijn-talent/mijn-talent/mijn-talent?

Cubiss

cubissCubiss adviseert en ondersteunt organisaties, overheden en samenwerkingsinitiatieven die zich bezighouden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren.”

Adviseur: ontwikkelen van een uitgeefvisie en een gestructuureerde projectmatige werkwijze voor de uitgeverij

www.cubiss.nl

Projectmanager en organisatie: Kennisdag 2016: Onderwijs in beweging, wij bewegen mee!

http://www.cubiss.nl/kennisdag2016

Bazalt / HCO

bazaltRPCZ / Bazalt vernieuwt en verbetert het onderwijs en ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde uitgaven, praktische materialen en digitale applicaties die in de onderwijspraktijk veelvuldig gebruikt worden. HCO is een adviesbureau voor onderwijs en kindcentra in de regio Den Haag. hcoBazalt en HCO werken nauw samen aan de ontwikkeling van vakgerichte uitgaven en trainingen.

Projectmanager / auteur: projectleider, inhoudelijk redacteur en interim uitgeefassistent bij de ontwikkeling van het fonds van RPCZ / Bazalt / HCO

www.bazalt.nl • www.rpcz.nl • www.hco.nl

Klik op de afbeelding voor de projecten

CED-Groep

cedDe CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

Auteur: Learn like a champion, lesmateriaal voor primair onderwijs gericht op het ontwikkelen van de 21ste eeuw vaardigheden bij kinderen

www.cedgroep.nl

Oino Advies

oinoOinO-Advies, ondernemers in onderwijs, is een onderwijsadviesorganisatie die werkt vanuit de vragen en uitdagingen die basisschool- en kindcentramanagers, zorgfunctionarissen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de dagelijkse praktijk worden gevraagd op te lossen.

http://www.oino-advies.nl

OO01 cover katern echtscheidingTrainer / auteur: katern ‘Omgaan met echtscheiding op school’ plus de bijbehorende training

 

Trainer:

trainingen aan primair onderwijs, o.a. ‘Spelen met kleuters’ en Estafette Nieuw

Blink

blinkBlink is een jonge uitgeverij die allerlei vernieuwende uitgaven en materialen voor het primair onderwijs ontwikkelt.

Blinken staat ook voor glanzen, schitteren, stralen. En dat is wat past bij onze missie: kinderen uitdagen om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Dit doen we samen met ouders en leraren”, aldus Blink op de eigen website.

www.blink.nl

BL03 Groove meAuteur: lessen en activiteiten voor groep 3 en 4 voor Groove me, methode Engels voor het primair onderwijs

www.groove.me

Projectmanager: interim eindredacteur / coördinator van de bladen Okki en Bobo

www.okki.nl • www.bobo.nl

Uitgeverij SWP

swpUitgeverij SWP ontwikkelt vak- en wetenschappelijke uitgaven in diverse (sociaal-wetenschappelijke) vakgebieden met als doel: educatie, kennisontwikkeling en het leveren van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

www.swpbook.com

Auteur: School en echtscheiding, vakliteratuur die praktisch uiteenzet hoe basisscholen op een professionele manier met echtscheiding kunnen omgaan

http://schoolenechtscheiding.swpbook.com

Mental Health Foundation

MHF zet zich ervoor in om de aandacht voor psychisch ziekten te vergroten. Najaar 2016 is de Nederlandse overheid een landelijke campagne gestart om psychische ziekten de aandacht te geven die ze verdienen.

http://www.mentalhealthfoundation.nl

Eindredacteur: Depressie app, een app waarmee scholieren voortgezet onderwijs hun kennis van en begrip voor depressie via uiteenlopende vragen kunnen vergroten.

De Rolf Groep

rolfgroepDe Rolf groep is producent en leverancier van ontwikkelingsmaterialen, meubilair, onderwijsleermiddelen en ICT-producten en -diensten voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen.

www.derolfgroep.nl

Spelontwikkelaar / Auteur: Funny English, vier speldozen waarmee kleuters spelenderwijs kennis maken met de Engelse taal

http://www.derolfgroep.nl/search.aspx?q=funny+english

Bloom

Studiereis Finland – Bezoeken diverse onderwijsinstellingen in Finland met het doel de kwaliteit van het Fins onderwijs te bekijken en te vergelijken met het Nederlands onderwijs en te leren van elkaars onderwijssystemen.

Publicaties & Artikelen

Projectbureau Bloom schrijft zelfstandig of in opdracht van publicaties (artikelen, vakliteratuur) t.b.v. Nederlands onderwijs.

School en echtscheiding

Pluijm, A. van der & Grevelt, M. (2013). School en echtscheiding. Amsterdam: SWP.

Omgaan met echtscheiding op school

Pluijm, A. van der (2014). Katern Omgaan met echtscheiding op school. Voorst: OinO-Advies.

School in tijden van echtscheiding

Daphne Doemge-Engelen (2014). School in tijden van echtscheiding. Interview met Angelique van der Pluijm over het omgaan met echtscheiding binnen het primair onderwijs. (Tijdschrijft PO Management, maart 2014, p70-71).

Ouders en echtscheiding

Pluijm, A. van der (2016). Ouders en echtscheiding. Omgaan met echscheidingsproblematiek. (JSW, jrg 2016, nr 9, p32-35).

Echtscheiding, en dan?

Pluijm, A. van der (2014). Echtscheiding, en dan? Structurele aandacht voor echtscheiding op school. (Pedagogiek In Praktijk, jrg 77, nr 2, p22-26).

Grip op informatieve teksten

Pluijm, A. van der (2010). Grip op informatieve teksten. JSW, jrg 95, nr 2, p42-45.

Ouderavond

Pluijm, A. van der (2010). Ouderavond. Schatkist.nl, 2010.

Contact

Projectbureau Bloom
info(@)bloomprojecten.nl
06 51 92 68 11

Volg Projectbureau Bloom